ธุรกิจที่พักแรมแบบประหยัด (GUEST HOUSES)

| 2553-09-08 | |
ธุรกิจที่พักแรมแบบประหยัด
(GUEST HOUSES)

นโยบายของรัฐในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศอย่างมากมาย และส่งผลดีกับธุรกิจอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน เช่น ธุรกิจทัวร์นำเที่ยว ร้านขายของที่ระลึก โรงแรม และที่พักอาศัยอื่นๆ

ที่พักอาศัยแบบประหยัดหรือเกสต์เฮ้าส์ (Guest Houses) เป็นธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลดีจากการส่งเสริมการท่องเที่ยว เกสต์เฮ้าส์ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากเหตุผลทางด้านราคา สภาพแวดล้อม ความสะดวกสบายในการเดินทาง รวมทั้งรูปแบบของเกสต์เฮ้าส์เองก็ได้มีการพัฒนาปรับปรุงให้ดีมากขึ้น เกสต์เฮ้าส์จึงเป็นธุรกิจที่น่าสนใจอีกประเภทหนึ่งสำหรับผู้มีทุนทางด้านที่ดิน ที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ดี สำหรับผู้ที่ต้องการทำธุรกิจดังกล่าวควรศึกษาในรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

1. ศักยภาพ/คุณสมบัติของผู้ประกอบการ
ผู้ที่สนใจจะทำธุรกิจประเภทที่พักแรมแบบประหยัด ควรให้ความสำคัญและเอาใจใส่ต่อคุณสมบัติพื้นฐานต่างๆ ดังนี้

มีใจรักในงานบริการ เพราะการบริการที่อบอุ่นเป็นกันเอง ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยว จะช่วยสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า และลูกค้าจะกลับมาใช้บริการอีกในครั้งต่อๆ ไป

มีแหล่งเงินทุนสนับสนุน ผู้ประกอบการควรมีความพร้อมทางด้านเงินทุนที่เพียงพอ ทั้งเงินทุนส่วนตัว หรือเงินทุนที่กู้ยืมมาจากสถาบันการเงิน เพราะเกสต์เฮ้าส์เป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้นในการดำเนินกิจการสูงพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นการดัดแปลงอาคารในกรณีที่มีอาคารอยู่แล้ว หรือการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที่เป็นตัวอาคารและที่ดิน ในกรณีที่เป็นการเริ่มต้นดำเนินการใหม่

มีทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม เช่น สถานที่ตั้งหาง่าย การคมนาคมสะดวก ฯลฯ

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร เพื่อที่จะเข้าใจถึงความต้องการของนักท่องเที่ยว

มีความอดทนในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้กิจการสามารถดำเนินต่อไปได้ด้วยดี

2. การติดต่อกับหน่วยงานราชการ

3. การตลาดธุรกิจที่พักแรมแบบประหยัด
3.1 ภาพรวมการตลาด
3.2 ส่วนแบ่งทางการตลาด
3.3 ธุรกิจหลัก / ธุรกิจเสริม
3.4 ส่วนผสมทางการตลาด

- ผลิตภัณฑ์ / การบริการ

- การกำหนดอัตราค่าห้องพัก

- ทำเลที่ตั้ง

- การประชาสัมพันธ์ / การหาลูกค้า

3.5 สภาพการแข่งขันในตลาด

4. การดำเนินงานธุรกิจที่พักแรมแบบประหยัด
4.1 การรับจองห้องพัก
4.2 การลงทะเบียนเข้าพัก
4.3 การรายงานรายได้ค่าห้องพักประจำวัน
4.4 การบันทึกรายได้ค่าห้องพักในสมุดรายวันและบัญชีแยกประเภท
4.5 การออกจากที่พักของแขกผู้มาพัก
4.6 ข้อห้ามและกฎระเบียบต่าง ๆ ของธุรกิจ

5. การบริหารธุรกิจที่พักแรมแบบประหยัด
5.1 ลักษณะทั่วไปของธุรกิจ
5.2 การจัดการบริหาร

6. การเงินและการลงทุนธุรกิจที่พักแรมแบบประหยัด
6.1 การจัดหาเงินทุน
6.2 เงินลงทุนเริ่มต้น
6.3 เงินทุนหมุนเวียนค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน
6.4 ระยะเวลาคืนทุน
6.5 อัตรากำไรต่อยอดขาย
6.6 การควบคุมค่าใช้จ่าย

7. เงื่อนไขและข้อจำกัดที่สำคัญ

8. ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

ภาคผนวก

- ตัวอย่างห้องพัก บ้านเช่าอาศัยชั่วคราว

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น


มุมมองของชีวิต