ธุรกิจซักอบรีด สร้างรายได้

| 2553-09-08 | |
ธุรกิจซักอบรีด
ชีวิตของคนในปัจจุบันดำเนินไปอย่างเร่งรีบ เพราะส่วนใหญ่ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน เวลาในแต่ละวันจึงหมดไปกับการทำงาน และในวันหยุดสุดสัปดาห์หลายคนก็ยังมีกิจกรรมนอกบ้านที่ต้องทำอีก เวลาว่างในการทำงานบ้านลดน้อยลง โดยเฉพาะการซักรีดเสื้อผ้า แม้จะมีเครื่องซักผ้าที่มีประสิทธิภาพสูงเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระในเรื่องนี้แล้วก็ตาม แต่การรีดผ้าเพื่อให้เสื้อผ้าดูน่าสวมใส่ก็เป็นงานที่ต้องใช้เวลาและความพิถีพิถันไม่ใช่น้อย ธุรกิจซักอบรีด จึงเข้ามามีบทบาทในการเป็นทางเลือกของผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

โครงการผลิตหนังสือองค์ความรู้ SMEs : คัมภีร์ 108 ธุรกิจ โดยสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) จะกล่าวถึงเฉพาะธุรกิจซักอบรีดที่ผู้ประกอบการลงทุนด้วยตนเอง ไม่รวมถึงธุรกิจซักอบรีดแบบแฟรนไชส์ และธุรกิจซักอบรีดแบบหยอดเหรียญ เนื่องจากมีวิธีการดำเนินธุรกิจและขนาดของการลงทุนต่างกัน

อยากทำธุรกิจซักอบรีด… ต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง

1. ศักยภาพ/คุณสมบัติของผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการที่สนใจจะลงทุนทำธุรกิจซักอบรีด ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้

มีทำเลที่ตั้ง ทำเลที่เหมาะสำหรับการเปิดดำเนินธุรกิจซักอบรีด ควรอยู่ในแหล่งชุมชนย่านที่พักอาศัยเพราะจำนวนคนที่พักอาศัยอยู่ในย่านนั้นๆ จะส่งผลถึงจำนวนลูกค้าที่จะมาใช้บริการด้วย หากผู้ประกอบการมีสถานที่เป็นของตนเองอยู่แล้วก็จะช่วยลดต้นทุนได้อีกทางหนึ่ง

มีความรู้ในเรื่องเนื้อผ้า ผู้ประกอบการควรมีความรู้ในเรื่องเนื้อผ้าพอสมควร เพราะผ้าแต่ละประเภทมีวิธีและขั้นตอนในการซักรีดต่างกัน

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ผู้ประกอบการควรเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดี มีความยิ้มแย้มแจ่มใส และมีความเป็นกันเอง เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับลูกค้าและนำมาซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในอนาคต

รักงานบริการ ผู้ประกอบการควรเป็นผู้ที่มีใจรักในการทำงานบ้าน มีความประณีตในการซักรีดเสื้อผ้า เพื่อนำเสนอบริการที่ดี มีคุณภาพให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ

2. การติดต่อกับหน่วยงานราชการ

3. การตลาด

3.1 ภาพรวมของตลาดซักอบรีด

3.2 ผู้ใช้บริการร้านซักอบรีด

3.3 ธุรกิจหลักและธุรกิจเสริม

3.4 ส่วนผสมทางการตลาด


- ผลิตภัณฑ์และบริการ

- ราคา

- ทำเลที่ตั้งและการตกแต่งร้าน

- การส่งเสริมการตลาด

3.5 สภาพการแข่งขัน

4. การดำเนินงาน


4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.2 การเลือกซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการซักอบรีด

4.3 การเลือกซื้อเคมีภัณฑ์

4.4 การบำรุงรักษาอุปกรณ์

4.5 การจ้างพนักงาน

4.6 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

5. การบริหารร้านซักอบรีด

6. การเงิน


6.1 การจัดหาเงินทุน

6.2 โครงสร้างการลงทุน

6.3 อัตราผลตอบแทน

7. เงื่อนไขและข้อจำกัดที่สำคัญ

8. ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น


มุมมองของชีวิต